Praktijkondersteuners – Medisch Centrum Ten Boer – Ten Boer

Praktijkondersteuners

Praktijkondersteuner somatiek

 • De patiëntenzorg in de huisartsenpraktijk is in de afgelopen jaren sterk veranderd. Er is tegenwoordig veel aandacht voor preventieve zorg onder het motto: voorkomen is beter dan genezen. Het kan betekenen dat u wordt uitgenodigd op het spreekuur bij de praktijkondersteuner.
  Deze begeleidt mensen die een lichamelijke, chronische aandoening hebben, bijvoorbeeld suikerziekte (Diabetes Mellitus), Astma/COPD (longaandoeningen) of een (verhoogd risico op) hart-en vaatziekte (zoals een te hoge bloeddruk, een te hoog cholesterolgehalte in het bloed, overgewicht, vernauwde kransslagaders van het hart of een doorgemaakt hartinfarct).
  Zo geeft de praktijkondersteuner voorlichting over het ziektebeeld, begeleidt de patiënt bij medicatiegebruik en veranderingen in leefstijl en voert controleonderzoeken uit. Zij is bevoegd om zelfstandig spreekuur te houden.
  Medicatie voorschrijven en diagnoses stellen valt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts.
 • In Medisch Centrum Ten Boer is Tineke Zijlstra-Wierenga de praktijkondersteuner. Tineke is op maandag- en vrijdagochtend aanwezig en doet de begeleiding van mensen met Diabetes Mellitus en mensen met Astma/COPD. De praktijkondersteuner heeft overleg met de huisartsen over de te volgen aanpak. Protocollen die ontwikkeld zijn door de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) vormen de basis van de geboden zorg.

Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)

 • De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische en/of psycho-sociale problemen. Bij ons in de praktijk is Nico Kok praktijkondersteuner GGZ. Hieronder volgt meer uitleg wat deze functie inhoudt.
 • Bij een vermoeden van psychische problematiek kan de huisarts een beroep doen op de POH GGZ. Tijdens een kennismakingsgesprek met de patiënt analyseert de praktijkhulpverlener de problemen die er spelen.
 • Enkele voorbeelden van klachten die zouden kunnen spelen:
 1. Overspannenheid.
 2. Somberheid, depressieve gevoelens.
 3. Burn-outklachten.
 4. Angstige gevoelens.
 5. Lichamelijke klachten waarvoor geen directe oorzaak te vinden is.
 6. Problemen in relatie, scheiding of moeite met het opvoeden van de kinderen.
 7. Verslavingsproblemen (bv alcohol, drugs, gamen).
 8. Rouwverwerking.
 9. Gevoel van eenzaamheid.
 • De POH GGZ kijkt samen met u naar de achtergronden van uw psychische klachten.  Wanneer in kaart gebracht is wat er precies aan de hand is, kunt u een advies krijgen over een passende behandeling of begeleiding. Een verwijzing kan dan bijvoorbeeld zijn naar het maatschap-pelijk werk of een psycholoog.

Het kan ook zijn dat u met de POH GGZ een aantal gesprekken voert in de huisartsenpraktijk. In die gesprekken kunt u dan samen kijken wat u nodig heeft om problemen zelf weer het hoofd te kunnen bieden.

Afspraken en praktische informatie.

 • Het kan zijn dat de huisarts u adviseert eens verder te gaan praten over uw klachten en u verwijst naar de POH GGZ. Ook kunt u zelf aan de huisarts vragen of dit iets voor u is. Via de praktijk kunt u dan een afspraak maken.
 • Nico Kok is werkzaam in de praktijk op de dinsdag, woensdag ochtend en vrijdag.

Zie hier meer over de Medewerkers.